Buxoro viloyati hokimligi huquqiy maqomini belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar